Merchandising

Sofistikovaná činnost a práce se zbožím v prodejním prostoru. Cílem je zajistit, aby se konkrétní zboží v daném čase nacházelo za správnou cenu na správném místě.

 

Efektivita a maximalizace

Nejedná se tedy pouze o doplňování, vybalování a vyskladňování celé řady zboží a prodávaného sortimentu. Záběr činnosti merchandisingu je mnohem širší. Výsledkem celého souboru činností je zajistit lepší viditelnost, přehlednost a tím i prodejnost daného vzorku zboží v konkrétních prostorách jeho prodeje. Lze proto říci, že jeho hlavní náplní je zvýšení efektivity a hospodárnosti prodeje.

Úspěšnost marketingu

Merchandising je marketingový nástroj pro podporu činností a realizací na prodejní ploše. Využívá řadu technik pro zlepšení prodeje daného produktu. Jedním ze zásadních předpokladů úspěšností merchandisingu je fakt, že v 75% případů se zákazník o nákupu dané značky výrobku rozhoduje až před prodejním regálem.

Naši pracovníci

Na prodejní ploše pečují v rámci předepsaných činností pracovníci (merchandiseři), kteří zaručují plnění všech smluvených služeb tak, aby bylo zajištěny v maximální kvalitě a v celé šíři dohodnuté náplně jejich činnosti.

Monitoring a reporting

Prostřednictvím monitoringu a reportingu umíme získat řadu informací o kvalitě, průběhu a efektivitě poskytovaných služeb. Získané údaje (cenové zrcadlo, akční umístění, množství zboží, časo-sběrné data) umíme jejich analýzou dále využít a aplikovat je zpět do systému.

Odbornost, zkušenosti a kontrola

Nejen merchandiseři, ale veškeří naši pracovníci jsou důkladně proškoleni a jejich činnost podléhá kontrole, aby nedocházelo ke snižování úrovně poskytovaných služeb. Řízením veškerých procesů jsou pověřeni manažeři s dlouholetou praxí a rozsáhlými zkušenostmi v oboru.