Bezpečnostní služby

Nabízíme komplexní portfolio profesionálních bezpečnostních služeb a činností ve všech typech budov a provozů. Taktéž nabízíme ostrahu a ochranu bezpečnosti osob. Bezpečnostní služby poskytujeme na celém území České republiky. Kterákoliv oblast bezpečnostní tématiky v souboru námi poskytovaných služeb je podložena dlouholetými zkušenostmi. Služby provádí náležitě kvalifikovaní a odborně proškolení zaměstnanci ve firemních uniformách.

Fyzická ostraha

Pro výkon ostrahy zaměstnanci General Provaider, používají dle charakteru zakázky, objektu a dle přání zákazníka služební psy a mezi jejich výstroj může patřit i další vybavení - obušek, pouta, slzotvorné prostředky, apod. V případě zvláštních okolností, či požadavků jsou vybaveni také služební zbraní. Pro kvalitní komunikaci mezi jednotlivými členy ostrahy jsou využívány mobilní radiostanice. Případné selhání lidského faktoru je eliminováno propojením člověka s bezpečnostními elektronickými a logistickými technologiemi. Dohled nad střeženým objektem je i tak nadále monitorován a kontrolován.

Recepční služby

Recepce je zpravidla prvním místem, kde se nejen příchozí návštěvník, ale i zaměstnanec dostává do kontaktu s Vaší společností. Je tedy zřejmé, že by recepce měla být reprezentativní nejen po stránce prvního dojmu, ale i její pracovníci musí působit ve všech ohledech profesionálně. Recepční služby poskytujeme 24 hodin denně. Pracovníci jsou oděni v reprezentativní uniformě či dle daného přání zákazníka j jiném společensky vhodném oděvu. Samozřejmostí je komunikační jazyková vybavenost pracovníka recepce.

Služby recepce

  • nepřetržitá informační služba
  • spojování telefonních hovorů
  • příjem pošty
  • dohled nad režimem vstupu nájemníků a dalších osob do objektu
  • klíčové hospodářství
  • vedení příslušné dokumentace

Prověření

Zaměstnanci společnosti General Provider, vykonávající bezpečnostní služby, jsou před nástupem do služby a řádným proškolením důsledně prověřováni ve smyslu trestní bezúhonnosti.

Kontrola a systém

Jsme si vědomi a klademe si za cíl, aby kvalita poskytovaných služeb byla vždy na nejvyšší úrovni. Tomu předchází pečlivé vypracování bezpečnostní směrnice, jež je vyhotovena na základě prohlídky objektu, analýzy potřeb klienta a vytipováním silných a slabých míst střeženého objektu či areálu. Následně je důležité, aby vypracovaná směrnice byla dodržována ve všech bodech. Případně, aby byla dále rozvíjena na základě nových zkušeností. Bezpečnostní pracovníci jsou proto namátkově, kontrolování speciálním revizním týmem pracovníků, což má za následek stálou a nepolevující kvalitu poskytovaných bezpečnostních služeb.