Detektivní služby

Systém detektivních služeb zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování trestných činů a přestupků. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod pro odhalování zločinu.

Úkolem detektivní služby je vystopovat přestupce nebo pachatele trestného činu. Tento skutek odhalit a po dokonání činu osobu zadržet, sepsat protokol a přivolat Policii ČR, která zahájí další potřebné kroky v trestním řízení. Detektivním způsobem lze však také vyřešit i kriminalitu takového charakteru, kdy se jedná o diskrétní problém či únik a vynášení důležitých informací nebo materiálu ze společnosti.

Systém detektivních služeb zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování trestných činů a přestupků. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod pro odhalování zločinu. Cílem detektiva v obecném slova smyslu je získat informace a důkazy, zajistit pachatele, případně jinak poukázat na porušování zákona.

Poskytování služeb detektivů směřuje především do veškerých komerčních objektů a zejména pak do obchodních a administrativních center.

Ve sféře obchodních a administrativních center se detektiv podílí na odhalování interní, tedy skryté kriminální činnosti, kdy formou pohybu ve střeženém prostoru v civilním oděvu a tak pod domněnkou ostatních nakupujících, že se jedná o jiného nakupujícího, sleduje a monitoruje terén, případně se zaměří (dle zkušenosti) na již vytipované osoby.

Jiná forma detektivní práce je „parketou” pro detektiva agenta (jednotlivec nebo skupina), který je nasazen do objektu zákazníka tak, aby přirozeně infiltroval s prostředím a aktivně vyhledal předem určený či vytipovaný problém nebo průběžně sledoval možné nedostatky a na tyto upozorňoval. Pracuje tak, aby nebyl odhalen a ke své práci využívá všech dostupných prostředků – včetně nejmodernějších technologií.