Dohledové centrum

Provozujeme multifunkční pult centralizované ochrany a dohledové centrum. Činnost těchto center zahrnuje služby v oblasti ochrany osob a majetku, efektivního monitoringu a dohledu, bezpečného přenosu informací a řešení případných krizových situací.

Pult centralizované ochrany je specializované pracoviště s 24hodinovým provozem. Na pracovišti je zaveden přísný bezpečnostní režim – přístup k citlivým údajům, prevence sabotáže, apod. Naše PCO jsou vybavena nejmodernější technologií centrálního vyhodnocování monitorovaných objektů. Využíváme také nejnovější systémy pro přenos dat (GSM, SMS, GPRS, Internet, rádiová síť).

Základní princip

Služba dálkové ostrahy a dohledu je založena na přenosu signálů z elektronických zabezpečovacích systémů či kamerových technologií, které nepřetržitě monitorují střežené objekty. Data z těchto zařízení jsou na dispečink předávána formou digitálních komunikačních formátů. Získané údaje obsahují celou řadu událostí generovaných instalovanými systémy. Data jsou následně vyhodnocována a prostřednictvím příslušného hardware a uživatelského rozhraní převáděna na jednotlivé stavy v objektu, Systém může také rovněž sloužit k vytváření detailního přehledu historie stavu a pohybu osob v objektu.

Vyhodnocením získaných údajů operátor dispečinku PCO / Dohledového centra může jednoduše klasifikovat zda je objekt napaden či zda probíhá běžný provoz. V případě narušení pak rychle reaguje dle dohodnuté směrnice – výjezd zásahové jednotky, předání informace o narušení objektu nejbližší policejní stanici či uvědomění kontaktní osoby odpovědné za bezpečnost střeženého objektu.

Celorepubliková působnost

Služba dohledového centra či střežení pultem centralizované ochrany je nabízena celoplošně v rámci České republiky.

Výhody PCO

Standardní elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) střežící objekt na základě pasivního principu „vystrašení“ případného narušitele spuštěním sirény či signalizací na Vašem mobilním telefonu, postrádají aktivní složku střežení objektu. Sirény jako prevence bezpečnosti Vašeho objektu jsou zcela nedostačující a informace o narušení objektu Vám v rychlém zamezení škod příliš nepomůže.

Dálkový monitoring s nepřetržitým 24hodinovým střežením Vašeho objektu je moderní, cenově dostupnou variantou spolehlivé a aktivní ochrany Vašeho majetku, zboží či domova. Získáte nejen perfektní informace o stavu a událostech Vašeho objektu díky pravidelným reportům, ale také garanci bezpečnosti s rychlým zamezením průniku narušitele do objektu prostřednictvím zásahové skupiny.