Property management

Zajistíme komplexně ekonomické a obchodní  procesy, které  souvisejí  se samotným provozem nemovitosti, dále právní a konzultační služby včetně dohledu nad plněním všech povinností vyplývajících z platné legislativy ČR i EU, ale také zajištěné veškerých marketingových a Real Estate aktivit.
 
 • přenesení veškerých povinností a starostí majitele objektu na společnost, která zajistí nejoptimálnější a nejefektivnější chod v souladu se zájmy klienta.
 • komplexní služba  s konkrétním cílem:  zajistit majiteli objektu dokonalý přehled o provozu jeho nemovitosti; navrhuji „laicky vyjádřeno“se jedná o vyšší formu správy majetku klienta.
 • aplikovatelný na všechny typy objektů: ryze komerčních (například obchodních center), ale i kancelářských budov, skladů, logistických areálů až po rezidentní objekty a bytové domy.

Význam pro klienta

Provozovat budovu je velmi odborná činnost, kterou ovládá Property Manager. Jeho povinností je hlídat možná rizika a předcházet jim, kontrolovat jednotlivé činnosti a procesy, které souvisejí se správou objektu a poskytovat majitelům objektu pravidelný, přehledný a detailní reporting.

Při správě objektu je zajištěno:

 • plnění všech povinností chodu nemovitosti s ohledem zákony a normám ČR a EU
 • finančně nejvýhodnější provozování objektu v souladu se zájmy klienta
 • zajištění standardních i nestandardních služeb na míru dle potřeby klienta
 • bezplatné poradenství a servis 24 hodin

Procesy property managementu

 • Ekonomie při správě majetku
 • Zajištění chodu a údržby majetku
 • Právní služby
 • Poradenství
 • Pravidelný reporting
 • Jednání s klienty (nájemci)