Úklidové služby

Poskytujeme komplexní úklidový servis v plné míře nejen v administrativních budovách, ale také v obchodních a výrobních centrech a provozech. Základem je poskytování pravidelného denního úklidu, které je v případě potřeby či dle charakteru zakázky doplněn o další možnosti úklidových prací.

Úklidový program

Dle zadání vypracujeme úklidové schéma dle Vašich představ, či sami navrhneme takové řešení, aby bylo maximálně efektivní na prostředí, ve kterém se bude úklidový servis aplikovat. Taktéž zajišťujeme dodávky hygienických potřeb na WC a vybavujeme kuchyňky v administrativních prostorách spotřebním materiálem.

Doba úklidu

Veškeré služby úklidu umíme poskytovat ve kteroukoli noční či denní dobu tak, abychom svědomitým prováděním úklidu nenarušili běžný chod Vaší organizace.

Kvalita úklidu

Úklidové služby poskytujeme ve vysoké kvalitě. Veškeré portfolio úklidových služeb je realizováno našimi zaměstnanci, jež jsou před přijetím a řádným proškolením pečlivě prověřeni, a kteří musí splňovat podmínku čistého trestního rejstříku.

Odbornost a vybavenost

Naši zaměstnanci jsou odborně proškoleni pro danou činnost a jsou vybaveni profesionální úklidovou technikou a chemickými prostředky na bázi ekologicky šetrných výrobků.

Průběžná školení

Úklidoví zaměstnanci jsou průběžně proškolováni v nových technologických vybaveních a procedurách dodavateli strojního a chemického vybavení.

Kontrola

Aby bylo dosaženo stálé kvality poskytovaných úklidových služeb, jsou naši zaměstnanci průběžně kontrolováni a jejich činnost je řízena přesně stanoveným úklidovým schématem.